Övre raden från höger: Claes Hedström, Marika Hoflund, Jesper Pettersson. Nedre raden från höger: David Boman, Mattias Albrektsson, Emil Sundholm.

Brist på däckartiklar hos många leverantörer: ”Kan bli tvungna att tänka om”

Branschnytt

Drygt sex månader har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina, med efterföljande sanktioner som bland annat ritade om kartan för den svenska däckbranschen. Om det blir däckbrist eller inte är en ständigt återkommande fråga i media. Vi på Däcksnack har hört oss för med några av Nordens största däcktillverkare för att se hur läget ser ut.

 

Marika Hoflund, vd för Michelin Nordic:

I vilken utsträckning kommer ni att kunna leverera vinterdäck till denna säsong?

 Vi kommer att i hög utsträckning kunna leverera vinterdäck till denna säsong. 

Hur ser det ut med dubbdäck för er del? Kommer det att vara brist på dem? Hur löser ni i så fall det?

Vi har god tillgång och kommer att kunna leverera dubbdäck.

Hur stora leveransförseningar och prisökningar kommer vi att se i ert sortiment? 

Vår produktion är planerad så att vi ska kunna leverera till marknaden i tid. Rörande prishöjningar påverkas däckbranschen, likt andra branscher, av inflation och ökade råvarupriser. Detta är något vi noggrant följer och behöver anpassa oss efter. I dagsläget finns inga beslut om kommande prishöjningar.

Vad blir effekterna av leveransförseningarna och prisökningarna för däckåterförsäljare och gummiverkstäder? 

Leveransförseningar och prisökningar skapar utmaningar för alla verksamheter och ger ett ökat behov av snabba beslut samt att anpassa verksamheten till en ny marknadssituation. 

Vad har ni för råd till de konsumenter som behöver köpa nya vinterdäck i år?

Vi rekommenderar som alltid att konsumenterna ska välja däck efter sina körförhållanden. Som konsument hittar man på vår websida en lista på återförsäljare av Michelin-däck som kan bistå med råd.

Skulle det kunna påverka trafiksäkerheten om fler tvingas köra runt med slitna däck längre?

Enligt europeiska studier byter många bilister ut sina däck i ett tidigt skede, vilket är dåligt både för miljön och för den enskildes ekonomi. Michelin-däck är utformade att med säkerhet i fokus prestera hela vägen ner till vinterdäckens lagliga gränsen om 3 millimeter. Håller man sig till det bibehåller man trafiksäkerheten med våra däck.


Emil Sundholm, produktchef på Nokian Tyres:

I vilken utsträckning kommer ni att kunna leverera vinterdäck till denna säsong? 

Vi kommer att ha bra tillgång till vinterdäck kommande säsong.

Hur ser det ut med dubbdäck för er del? Kommer det att vara brist på dem? Hur löser ni i så fall det? 

 Vi kommer att kunna leverera dubbdäck. Hur stor bristsituationen blir är svårt att svara på då vi inte vet hur tillgången ser ut för alla andra.

Hur stora leveransförseningar och prisökningar kommer vi att se i ert sortiment? 

Det kan bli förseningar på vissa produktgrupper och dimensioner men allt avgörs av hur den totala marknaden kommer att se ut, vilket ännu är för tidigt att svara på. Prisökning jämfört med 2021 blir cirka 20 procent.

Vad blir effekterna av leveransförseningarna och prisökningarna för däckåterförsäljare och gummiverkstäder?

 Om det blir förseningar/brist i marknaden blir det mindre däck tillgängliga för återförsäljarna totalt och svårt att få tag på det man har behov för/önskar. När det kommer till frågan om pris är det viktigt att återförsäljarna tar ut prisökningarna i marknaden så att de upprätthåller sina egna marginaler.

Vad har ni för råd till de konsumenter som behöver köpa nya vinterdäck i år? 

 Ta kontakt med din återförsäljare tidigt och se över situationen gällande tillgänglighet. Det kommer löna sig att vara ute i god tid inför kommande säsong.

Skulle det kunna påverka trafiksäkerheten om fler tvingas köra runt med slitna däck längre? 

 Ja, det gör det definitivt. Nya däck är självklart säkrare än slitna.


Jesper Pettersson, marknadschef på Bridgestone:

I vilken utsträckning kommer ni att kunna leverera vinterdäck till denna säsong?

 Vi kommer att ha en god tillgång till vinterdäck då vi har skruvat upp prognosen på friktionsdäck ordentligt, samt har lyckats få vårt Japan-producerade dubbdäck Spike02 godkänt gällande runover-tester och så vidare. Vi kommer alltså att kunna leverera både friktion och dubb, dock kommer dubbdäcket sent i säsongen.

Hur ser det ut med dubbdäck för er del? Kommer det att vara brist på dem? Hur löser ni i så fall det? 

Vi har precis fått vårt Japan-producerade dubbdäck godkänt, så vi kommer att ha det tillgängligt under oktober/november och framåt. Vissa dimensioner kommer det att vara brist på, men de viktiga dimensionerna för marknaden kommer att finnas.

Hur stora leveransförseningar och prisökningar kommer vi att se i ert sortiment? (jämför med fjolårets priser)

 Inga förseningar på friktion men vi kommer att ha en försening på dubbdäck jämfört med tidigare. Vi ser inga prisökningar framåt om inte situationen ändras, utan har redan justerat våra priser under våren. 

Vad blir effekterna av leveransförseningarna och prisökningarna för däckåterförsäljare och gummiverkstäder? 

Som alltid kommer det att drabba slutkunderna mest, speciellt gällande prishöjningarna. Förseningarna från vår sida gäller främst våra dubbdäck, men så länge man inte bor längst upp i norr är det fortfarande gott om tid att hinna byta innan vintern har kommit till fullo. 

Vad har ni för råd till de konsumenter som behöver köpa nya vinterdäck i år? 

Beställ i tid så ni har möjlighet att vänta för det kommer att vara brist på marknaden. Har ni funderat på att testa friktionsdäck så är det en bra tid att prova nu när ni köper nya vinterdäck. Där kommer bristerna att vara mycket mindre, samtidigt som det är bättre för miljön. 

Skulle det kunna påverka trafiksäkerheten om fler tvingas köra runt med slitna däck längre? 

Självklart. Det är alltid viktigt att man har bra däck, både sommar som vinter, och att man kör med rätt däck för rådande säsong. Annars ökar olycksrisken.

 

David Boman, vd för Pirelli Tyre Nordic:

I vilken utsträckning kommer ni att kunna leverera vinterdäck till denna säsong? 

 Vi kommer kunna leverera majoriteten av våra nordiska vintermaterial tack vare en god framförhållning och hög transparens med våra samarbetspartners. 

Hur ser det ut med dubbdäck för er del? Kommer det att vara brist på dem? Hur löser ni i så fall det? 

Det kommer att bli brist på dubbdäck under hösten för de som inte har förbeställt. Men i början på nästa år kommer vi att ha dubbdäcksproduktion igen, i en annan fabrik än tidigare. 

Hur stora leveransförseningar och prisökningar kommer vi att se i ert sortiment?

 Vi kommer att ha levererat ut alla förbeställda däck till mitten av september, vilket är tidigare än under ett normalt år. Vad gäller priser följer vi marknadens prisökningar på 10-15 procent, med variationer på storlekar och sortiment. 

Vad blir effekterna av leveransförseningarna och prisökningarna för däckåterförsäljare och gummiverkstäder? 

Det kommer att finnas brister, vilket också innebär att konsumenten kommer att behöva ha en högre flexibilitet och vara villig att ersätta det de har tänkt sig med en produkt av motsvarande kvalitet. 

Vad har ni för råd till de konsumenter som behöver köpa nya vinterdäck i år? 

Planera ditt köp i god tid, precis som du bör göra i vilket annat fall som helst. Våga ta hjälp av din däck- eller serviceleverantör för en professionell bedömning.

Skulle det kunna påverka trafiksäkerheten om fler tvingas köra runt med slitna däck längre?

Självklart påverkar det säkerheten att köra på slitna däck under en längre tid. Den största faran vi har i Sverige är våta väglag och med ett slitet däck kan däcket inte evakuera tillräckligt med vatten, vilket i värsta fall kan göra att man tappar kontrollen över fordonet. Att köra länge på slitna däck är inget vi råder någon till. När det under hösten råder brist på däck vill vi att man ska komma ihåg att situationen är tillfällig. Produktfloran är också så stor idag att vi nästan vågar hävda att det i värsta fall kommer att finnas ett fullgott alternativ, om däcket man absolut vill ha trots allt inte finns tillgängligt för stunden.


Mattias Albrektsson, vd för Continental Sverige:

I vilken utsträckning kommer ni att kunna leverera vinterdäck till denna säsong? 

 Förhållandevis bra som det ser ut just nu, men det generella läget i branschen spelar stor roll under säsong. Även om vi har kunnat säkra upp bra för egen del finns det en risk att bristen på marknaden påverkar hur det kommer att se ut på våra hyllor. Läget för vår del har stadigt förbättrats sedan i mars då smällen kom. Vi har bland annat breddat produktionen till fler fabriker och investerat i nya formar för att kunna tillverka dubbdäck. Dessutom tillverkar vi alltid vinterdäck året om, vilket är en fördel jämfört med många konkurrenter. 

Hur ser det ut med dubbdäck för er del? Kommer det att vara brist på dem? Hur löser ni i så fall det? 

Vi har investerat i nya formar för att kunna tillverka dubbdäck. Som det ser ut kommer vi därför kunna fortsätta att leverera dubbdäck på förorder, men även att ha bra tillgång under säsong. Vissa dimensioner kommer senare under hösten. Att flera andra leverantörer kommer att ha brist på dubbdäck lär dock att påverka alla. 

Hur stora leveransförseningar och prisökningar kommer vi att se i ert sortiment? 

 Väldigt många av våra kunder har velat ha däcken tidigt, sedan kommer som sagt fler dimensioner av dubb lite senare. Prisbilden har rört sig uppåt med cirka 20 procent på ett år. Vad jag förstår är det en generell marknadsbild.

Vad blir effekterna av leveransförseningarna och prisökningarna för däckåterförsäljare och gummiverkstäder?

 Vi kommunicerar tydligt om det blir förseningar och på vilka produkter. Vad gäller prishöjningar ser vi det generellt på hela marknaden. Inte minst på elmarknaden, vilket förstås även drabbar däckverkstäder. Vi kan inte säga vilka priser däckåterförsäljarna ska sätta, men alla måste försvara sig mot prisökningarna på sitt sätt.

Vad har ni för råd till de konsumenter som behöver köpa nya vinterdäck i år? 

Kom ihåg att svensk vinter kräver nordiska vinterdäck och se till att ha bra grejer, för det handlar om liv. En del konsumenter kommer nog bli tvungna att tänka om och behöva välja friktionsdäck istället för dubbdäck. Det är en ganska bra lösning även i norra Sverige. Tar man steget från dubb till nordisk friktion är det extra viktigt att köpa däck av hög kvalitet i ett bra fabrikat. Våra duktiga däckfack kan ge bra råd kring det. 

Skulle det kunna påverka trafiksäkerheten om fler tvingas köra runt med slitna däck längre? 

 Jag tror inte att marknaden på något sätt behöver komma dit eftersom bristerna nog inte blir så stora som många förutsatt. Men såklart påverkar det trafiksäkerheten att köra med slitna däck. Lagkravet på minst 3 millimeter mönsterdjup ska man aldrig tumma på.


Claes Hedström, General Manager Sales Consumer Nordic på Goodyear:

I vilken utsträckning kommer ni att kunna leverera vinterdäck till denna säsong?

Goodyears produktion har varit i drift på normal nivå under hela 2022. Situationen i Europa fortsätter att vara mycket dynamisk och vi har vidtagit flera åtgärder för att övervaka och hantera lagernivåer och säkerställa kontinuitet av råvaruförsörjningen, däribland genom att säkra alternativ råvaruförsörjning.

Hur ser det ut med dubbdäck för er del? Kommer det att vara brist på dem? Hur löser ni i så fall det?

Goodyears produktion har varit i drift på en normal nivå under hela 2022. Vi har en plan för affärskontinuitet och planeringsprocesser för distributionskedjan på plats som har hjälpt oss att fortsatt framgångsrikt mildra omfattningen av dessa pågående utmaningar och ingen av våra fabriker har haft något leveransavbrott.

Hur stora leveransförseningar och prisökningar kommer vi att se i ert sortiment? (jämför med fjolårets priser)

Som en del av vår policy kommenterar vi inte prissättning mer än att vi rutinmässigt justerar priserna för att reflektera kostnaden för produktion och värdet av Goodyear-varumärket.

Vad blir effekterna av leveransförseningarna och prisökningarna för däckåterförsäljare och gummiverkstäder?

Situationen fortsätter att vara mycket dynamisk och det är i nuläget svårt att säga hur den kommer att se ut men vi fortsätter att ständigt utvärdera situationen genom vår affärskontinuitetsplan och våra planeringsprocesser för distributionskedjan. 

Vad har ni för råd till de konsumenter som behöver köpa nya vinterdäck i år?

Vi rekommenderar att vara förberedd varje säsong och se till att byta till vinterdäck innan vintern börjar och vinterväglag råder för att säkerställa att din bil är utrustad för säsongen.

Skulle det kunna påverka trafiksäkerheten om fler tvingas köra runt med slitna däck längre?

Vi förespråkar alltid att du ska byta till vinterdäck i tid för att vara rustad efter väder och årstid. Vi uppmanar även bilister att regelbundet kontrollera mönsterdjupet och däcktrycket samt däckens allmänna skick.

Annons:
Annons:

VTI lanserar rapport om året-runt-däck

Branschnytt

12 april 2023

Däckupphämtningen moderniseras

Branschnytt

01 mars 2023

Nu moderniseras Sveriges däckåtervinningssystem

Branschnytt

14 februari 2023

Det blev brist på brist

Branschnytt

09 februari 2023

Så blir 2023 enligt däcktillverkarna

Branschnytt

01 februari 2023

ETRMA har utsett en ny generalsekreterare

Branschnytt

20 december 2022

Nya regler för korta dragbilar från december 2022

Branschnytt

02 december 2022

Snart dags för Automässan 2023

Branschnytt

01 december 2022

Lista: De ställer ut på Automässan 2023

Branschnytt

29 november 2022

DRF fyller 85 år

Branschnytt

23 november 2022

Jenny Andersson ansluter till Svensk Däckåtervinning

Branschnytt

23 november 2022

Svenska däcksäkerhetsrådet: ”Trafiksäkerhet är en hållbarhetsfråga”

Branschnytt

23 november 2022

Verkstäder kan tvingas tacka nej till försäkringsbolagen

Branschnytt

17 oktober 2022

Ny Vice President B2C Sales inom Michelin Europe North

Branschnytt

03 oktober 2022

Ny styrelse till Däckskiftarna

Branschnytt

22 september 2022

Blir det däckbrist i vinter?

Branschnytt

20 september 2022

Stress under skiftesperioden – en säkerhetsrisk?

Branschnytt

07 juni 2022

Blir det däckbrist i höst?

Branschnytt

24 maj 2022

Missade du däckbranschdagen? Här kan du lyssna på presentationerna i efterhand

Branschnytt

19 maj 2022

Hon är ny vd för Michelin Europe North

Branschnytt

04 maj 2022

Tufft läge för däckbranschen – men framtidstron är ändå stark

Branschnytt

02 maj 2022

Världsledande däckåtervinningsorganisation tar form

Branschnytt

27 april 2022

En orolig tid

Branschnytt

30 mars 2022

Vad väntar de på?

Branschnytt

30 mars 2022

Däckbranschdagen flyttas fram

Branschnytt

07 december 2021

"Konkurrens på lika villkor är en överlevnadsfråga"

Branschnytt

27 september 2021

Hon är ny vd på Autorekrytering

Branschnytt

25 augusti 2021

Bilia förvärvar City Däck Öresund AB

Branschnytt

11 juni 2021

Bridgestone Sweden välkomnar Lars Bergmark till teamet

Branschnytt

04 juni 2021

Nordic Tyre Group går in i Norge

Branschnytt

23 april 2021

"Märkligt besked från Transportstyrelsen"

Branschnytt

17 mars 2021

Transportstyrelsen ger dispens för dubbdäck efter 15 april

Branschnytt

24 mars 2020

Corona-pandemin: ”Tillåt dubbdäck efter 15 april i år”

Branschnytt

18 mars 2020

Tidigare Nokian-vd tar över Gummigrossen

Branschnytt

05 februari 2020

Rekordbonus till Däckpartners medlemmar

Branschnytt

05 februari 2020

Väskor av innerslang

Branschnytt

05 februari 2020

Däckpartner samlade trupperna

Branschnytt

05 februari 2020

Ny marknadschef på Nokian Tyres

Branschnytt

05 februari 2020

Michelin samarbetar med mc-stjärna

Branschnytt

22 januari 2020

Världens största hjullastare på plats i Sverige

Branschnytt

21 januari 2020

Kia Sveriges tredje största bilmärke

Branschnytt

21 januari 2020

Asiatiska bilar har flest nöjda ägare

Branschnytt

21 januari 2020

Prinsen rattar Porsche igen

Branschnytt

20 januari 2020

”Gamla däck är en enorm resurs”

Branschnytt

16 januari 2020

Arbetsgrupp ska ta fram standard för hjulförvaring

Branschnytt

16 januari 2020

DäckDebatt på plats på Automässan

Branschnytt

15 januari 2020

”Bärgar-Karin” knyts till Continental

Branschnytt

15 januari 2020

ABS Wheels startar franchise

Branschnytt

15 januari 2020

En person skadades när lastbilsdäck lossnade

Branschnytt

08 januari 2020

2019 blev ett bra fordonsår

Branschnytt

08 januari 2020

Skatteverket har granskat däckbranschen

Branschnytt

07 januari 2020

Se video från Däckbranschdagen

Branschnytt

23 december 2019

Sju av tio åker bil till julfirandet

Branschnytt

18 december 2019

Så många har haft bilsex

Branschnytt

18 december 2019

Vitbok stakar ut vägen mot ökad hållbarhet

Branschnytt

18 december 2019

Utökad EU-märkning av däck införs

Branschnytt

18 december 2019

Nya nordiska vinterdäcksregler

Branschnytt

18 december 2019

Rusning efter laddbara bilar

Branschnytt

04 december 2019

"Rolf och Sofia, två av däckbranschens profiler"

Branschnytt

04 december 2019

Minoritet av bilisterna har aldrig haft punktering

Branschnytt

03 december 2019

Fyra av tio har kört med sommardäck på vintern

Branschnytt

03 december 2019

Så skapar ni en hållbar däckverkstad

Branschnytt

27 november 2019

”Vi ska jobba stenhårt för att bli ännu bättre på hållbarhet”

Branschnytt

27 november 2019

Var tionde bilist ser för dåligt

Branschnytt

26 november 2019

Ingen Svart Fredag på Däckpartner

Branschnytt

26 november 2019

Smart däck kommunicerade via 5G-nätet

Branschnytt

18 november 2019

Däckbranschdagen – en dag du inte bör missa

Branschnytt

18 november 2019

Svenska Lager kan bli årets entreprenör

Branschnytt

18 november 2019

Var femte svensk vet inte hur man byter däck

Branschnytt

12 november 2019

”Målet är att alla däck ska återvinnas”

Branschnytt

12 november 2019

”Tysta däck kan spara miljarder”

Branschnytt

11 november 2019

Superföretagare: Däck365 och ABS Wheels

Branschnytt

11 november 2019

Majoritet av bilisterna otrygga vid halt väglag

Branschnytt

11 november 2019

Triss i nyanställningar på Colmec

Branschnytt

11 november 2019

Test av fyra olika sorters ”vinterdäck”

Branschnytt

30 oktober 2019

Ny studie: Konstgräsplaner är ofarliga

Branschnytt

30 oktober 2019

Nokian: Elbilar sliter inte mer på däcken

Branschnytt

30 oktober 2019

Vitt vanligaste färgen på svenska bilar

Branschnytt

30 oktober 2019

Nokian vinstvarnar igen

Branschnytt

30 oktober 2019

Intäkter från barnbok hjälper utsatta barn

Branschnytt

21 oktober 2019

Körde flera mil med punkterat däck

Branschnytt

21 oktober 2019

Hårdare vinterdäckskrav införs i Norge

Branschnytt

18 oktober 2019

Michelin stänger ytterligare en fabrik

Branschnytt

16 oktober 2019

Nokian öppnar fabrik i USA

Branschnytt

16 oktober 2019

Falken sponsrar europeiska toppklubbar

Branschnytt

16 oktober 2019

Lyckat säkerhetsarbete på Nokian Heavy Tyres

Branschnytt

16 oktober 2019

Förhandstitt på nästa nummer av DäckDebatt

Branschnytt

16 oktober 2019

ABS Wheels Gasellföretag igen

Branschnytt

16 oktober 2019

Fem nya medlemmar i Däckpartner

Branschnytt

16 oktober 2019

Trelleborg skapar digitala tjänster åt entreprenadkunder

Branschnytt

08 oktober 2019

Bilförsäljningen upp under september

Branschnytt

08 oktober 2019

Cyklister får gratis vinterdäck

Branschnytt

07 oktober 2019

Bilia satsar mer på däck

Branschnytt

07 oktober 2019

Franska däck när Koenigsegg slog nytt rekord

Branschnytt

01 oktober 2019

Örby Gummi: Stor bland de oberoende

Branschnytt

01 oktober 2019

Gratis hemsida på en timme

Branschnytt

01 oktober 2019

Michelin stänger tysk fabrik

Branschnytt

01 oktober 2019

20 000 anställda påverkas av Continentals sparpaket

Branschnytt

25 september 2019

Dags för Automässan: Skicka in era produktnyheter

Branschnytt

25 september 2019

Michelin: Åkeriers däckkostnader kan mer än halveras

Branschnytt

24 september 2019

Test av fem så kallade ”året-runt-däck”

Branschnytt

24 september 2019

Michelin och Conti vinnare i Aftonbladets test

Branschnytt

24 september 2019

Toyo Tire bygger fabrik i Serbien

Branschnytt

24 september 2019

Pirelli stärker sin nordiska organisation

Branschnytt

24 september 2019

Har du koll på nya vinterdäckskraven?

Branschnytt

24 september 2019

Debatt: ”Gynnsamt att köra med vinterdäck på sommaren”

Branschnytt

24 september 2019

”Jag har klantat mig lite”

Branschnytt

18 september 2019

Conti vinner två nya däcktester

Branschnytt

17 september 2019

24-årig praktikant omkom på däcklager

Branschnytt

17 september 2019

Svenska Gummihuset fällt av Reklamombudsmannen

Branschnytt

17 september 2019

Michelin blir officiell ”däckleverantör” för Gran Turismo

Branschnytt

17 september 2019

Årets Däckrazzior: Fler kör med odubbade vinterdäck året runt

Branschnytt

11 september 2019

"Bredare skåror i däcken ger fler stenskott"

Branschnytt

09 september 2019

Stockholm får sin första miljözon

Branschnytt

04 september 2019

"Vi i däckbranschen ska inte böja oss utan stå upp."

Branschnytt

04 september 2019

Ny studie visar på små utsläpp från konstgräsplaner

Branschnytt

29 augusti 2019

Ragn-Sells stänger produktion

Branschnytt

26 augusti 2019

"Varför är det inte olagligt att köra med vinterdäck på sommaren?!

Branschnytt

26 augusti 2019

Framgångar inom originalmontage för Continental

Branschnytt

21 augusti 2019

Continental bygger ut sin fabrik i Portugal

Branschnytt

20 augusti 2019

Mikaela Åhlin-Kottulinsky blir testförare för Continental

Branschnytt

20 augusti 2019

Goodyear gör ny satsning på racing

Branschnytt

20 augusti 2019

Världsrekord i snabbt däckbyte

Branschnytt

20 augusti 2019

Allt fler kör med tillfälligt lagade däck

Branschnytt

10 juni 2019

"Konstgräsplaner är bra för miljön"

Branschnytt

10 juni 2019

Konstgräsplaner inte lika farliga som påståtts

Branschnytt

04 juni 2019

Däckprofiler intervjuas i ny podd

Branschnytt

04 juni 2019

Alla kurvor pekar uppåt för elbilar

Branschnytt

03 juni 2019

Skärpta vinterdäckskrav för tunga fordon

Branschnytt

03 juni 2019

Elbilsmässa på Friends Arena

Branschnytt

03 juni 2019

Goodyear partner till Sweden Rock

Branschnytt

03 juni 2019

Fiat Chrysler + Renault = Sant?

Branschnytt

27 maj 2019

”128 miljoner däck kan säljas i onödan”

Branschnytt

27 maj 2019

"Sänd era anställda till Däckskolan"

Branschnytt

27 maj 2019

Rekordsnabb skåning blir Däckian

Branschnytt

22 maj 2019

75 procent fler elbilar i år

Branschnytt

21 maj 2019

Bensinpriset lär stiga ytterligare under sommaren

Branschnytt

20 maj 2019

Antalet döda i trafiken har ökat med 25 procent

Branschnytt

20 maj 2019

Positiva rapporter från däcktillverkare

Branschnytt

15 maj 2019

Mikroplast på västkusten kom inte från däckrester

Branschnytt

15 maj 2019

Fortsatt uppåt för laddbara bilar

Branschnytt

07 maj 2019

Trafikverket: ”Husbilar farliga vid krock”

Branschnytt

07 maj 2019

Michelin sponsrar Gelleråsen

Branschnytt

07 maj 2019

4 miljoner däck ska tillverkas i Nokians amerikanska fabrik

Branschnytt

06 maj 2019

Succéstart för Mikaela Åhlin-Kottulinsky med vinst på Knutstorp

Branschnytt

06 maj 2019

Treskift införs på ny Däckia-verkstad

Branschnytt

30 april 2019

324 personer dog i trafiken förra året

Branschnytt

29 april 2019

”Onyanserad debatt om dieselbilar”

Branschnytt

29 april 2019

Allt fler vill ha laddbara bilar

Branschnytt

29 april 2019

Bensinen kan kosta 17 kronor i sommar

Branschnytt

29 april 2019

ABS Wheels vann företagspris

Branschnytt

24 april 2019

Däckbranschen kritiserar Stockholms beslut att stoppa nya konstgräsplaner

Branschnytt

24 april 2019

Kaoset i skiftestider: Hälften av alla däck kvar att skifta inför påskhelgen

Branschnytt

17 april 2019

”Ett bevis på att bilhandeln värdesätter vår kompetens”

Branschnytt

16 april 2019

Aftén Bil och Euromaster i nytt och banbrytande samarbete

Branschnytt

16 april 2019

Tre års fängelse för dansk däckkung

Branschnytt

15 april 2019

Continental och STCC-föraren Mikaela Åhlin-Kottulinsky förlänger samarbete

Branschnytt

15 april 2019

Fordoncentralen i Malmö blir en del av Euromaster

Branschnytt

03 april 2019

ABS Wheels nominerat till årets företagare

Branschnytt

03 april 2019

"Vi har blivit branschens lägereld"

Branschnytt

27 mars 2019

"Det här skapar mer medlemsnytta"

Branschnytt

27 mars 2019

Däckpartner: ”Vi ska fortsatt vara Sveriges mest lönsamma däckkedja”

Branschnytt

27 mars 2019

DRF och MRF fördjupar samarbetet

Branschnytt

21 mars 2019

Polisen vill kunna förbjuda tung trafik vid busväder och halka

Branschnytt

19 mars 2019

Transportstyrelsen utreder vinterdäckskrav för EU-trailers

Branschnytt

19 mars 2019

Dramatisk ökning av skador av stenskott

Branschnytt

18 mars 2019

"Högtryck under skiftesäsongen öppnar för oseriösa aktörer"

Branschnytt

18 mars 2019

DRF uppvaktade ministern om skiftestider för dubbdäck

Branschnytt

13 mars 2019

Compilator satsar på "flygande" inspektioner av däck

Branschnytt

13 mars 2019

Nya EU-krav om märkning av dubbfria vinterdäck

Branschnytt

12 mars 2019

Infrastrukturministern hårt pressad om reglerna för skiftestider

Branschnytt

04 mars 2019

Sverige värd för global konferens om trafiksäkerhet

Branschnytt

25 februari 2019

Goodyears bullerreducering prisas av konsumenter

Branschnytt

24 februari 2019

”När marginalerna krymper så måste allting slimmas”

Branschnytt

24 februari 2019

Det våras för mer effektiv halkbekämpning

Branschnytt

24 februari 2019

”Slopa dubbdäcksförbudet i Stockholm”

Branschnytt

24 februari 2019

"Dags att du agerar, Tomas Eneroth!"

Branschnytt

24 februari 2019

Drygt 340 verkstäder har fått besök av Arbetsmiljöverket

Branschnytt

14 februari 2019

Krönika av Fredrik Ardefors: "Siffror i långa banor"

Branschnytt

14 februari 2019

Däckpartners medlemmar samlades för årets stora kick-off

Branschnytt

14 februari 2019

VD-skiften i Vianor och Nokian

Branschnytt

01 februari 2019

Krafttag mot fusk vid däckåtervinning

Branschnytt

20 december 2018

Succé för Däckbranschdagen i ny tappning

Branschnytt

18 december 2018

DäckDebatts chefredaktör: "Urspårat krig mot dubbdäcken"

Branschnytt

28 november 2018

Nya föreskrifter om vinterdäck på tunga fordon kommer till våren

Branschnytt

05 november 2018

Debattartikel: "Miljöforskningen tar genvägar till önskade resultat"

Branschnytt

22 oktober 2018

”Däckbranschen tappar marknadsandelar”

Branschnytt

12 september 2018

Däckmässan i Köln: Framtidens däck väntar runt hörnet

Branschnytt

05 juni 2018

Så får uttjänta däck ett nytt liv

Branschnytt

24 april 2018

En hållbar däckbransch: Däckens livslängd behöver förlängas

Branschnytt

24 april 2018

"Man ska inte behöva ge sig ut på vägarna med livet som insats"

Branschnytt

18 april 2018

Däckbranschen får gehör för krav på ändrade skiftestider

Branschnytt

10 april 2018

Lisa vill jobba med världens bästa team

Branschnytt

29 mars 2018

"Vi däckmontörer måste få högre status"

Branschnytt

19 mars 2018

"Vem kan man egentligen lita på?"

Branschnytt

15 mars 2018

Hon blir ansvarig för marknadsfrågor på Nokian

Branschnytt

01 mars 2018

Han blir försäljningschef LV på Däckia

Branschnytt

01 mars 2018

Däckpartner har fått både ny vd och marknadschef

Branschnytt

01 mars 2018

Däckias nye chef är väl bekant med företaget

Branschnytt

01 mars 2018

Det rullar på som aldrig förr hos Koenigsegg

Branschnytt

12 februari 2018

Många nyheter i montrarna på mässan Autogloben

Branschnytt

12 februari 2018

Tuffa böter för den som slarvar med personuppgifter

Branschnytt

12 februari 2018

Branschen positiv till vinterdäckskrav på lastbilar

Branschnytt

12 februari 2018

Lars Bergmark ny vd för Pirelli Norden

Branschnytt

12 februari 2018

Bridgestone sponsrar OS

Branschnytt

12 februari 2018

TYA tar över ansvaret för Däckskolan

Branschnytt

12 februari 2018

Dunlop leverantör till Northern Europe Cup

Branschnytt

08 februari 2018

Goodyear sponsrar Skicrosslandslaget

Branschnytt

01 februari 2018

Ny VD på Michelin Nordic

Branschnytt

01 februari 2018

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår