Ulric Långberg på branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag tycker att det behöver tas fler åtgärder för att förbättra lastbilstrafiken i Sverige på vintern.

”Det är naivt att tro att bara för att det finns lagar så följer alla dem”

Utbildning

Sedan 2019 finns det en lag på att lastbilar ska ha vinterdäck på alla hjulen vid vinterväglag. Detta gäller även utländska fordon. Men så länge inte tillräckligt med kontroller utförs är lagen i stort sett verkningslös, menar Ulric Långberg på branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag, som bland annat vill att tullen ska kunna kontrollera däcken på utländska lastbilar.

Däcken på svenska lastbilar har aldrig varit så bra som nu, enligt Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag. 

– Men när det sedan väl snöar ordentligt blir det ändå ofta stopp, inte sällan på grund av att en utlandsregistrerad lastbil har för dåliga däck. Och det räcker med att det är en som får stopp så sitter alla som kommer efter också fast, säger han. 

Ulric menar att det är flera faktorer som gör att det blir problem med lastbilstrafiken på vintern. Sedan 2019 finns en lag om att lastbilar ska ha vinterdäck på alla hjul vid vinterväglag mellan den 1 december till 31 mars, vilket även gäller utländska fordon. 

– Men om det regnar i Helsingborg och snöar i Jönköping är det inte olagligt med sommardäck förrän man kommer till Jönköping. Mellan december och mars kan man nästan räkna med att det snöar någonstans i landet och att det inte är krav på vinterdäck vid annat än vinterväglag är en knepighet, säger Ulric Långberg. 

Han tror att ett krav på vinterdäck under hela perioden tillsammans med ökade kontroller skulle vara ett sätt att komma till rätta med problemet, även om det inte löser allt. 

– Tullen är i alla fall nära de lastbilar som kommer in i landet och även om jag förstår att det är många borde de i alla fall kunna ha som princip att de ska kolla dem. 

En annan faktor som kan leda till stopp i trafiken är vinterväghållningen. Enligt Ulric Långberg har plogbilsresurserna minskat de senaste 25 åren, där färre plogbilar ska hinna med större områden, samtidigt som trafiken har ökat. Sveriges Åkeriföretag vill att upphandlingen av snöröjningen görs om så att vinterväghållningen lyfts ut ur de större entreprenaderna, eftersom den kräver särskild kunskap och särskilda avtal. 

– Svenska lastbilar har aldrig haft så bra däck och motorer som nu, men vinterväghållningen har tagit bort nyttorna med det. 

Hopp om förbättring med utökat regelverk

2020 genomfördes 2,9 miljoner transporter av utländska tunga lastbilar i Sverige, enligt statistik från Trafikanalys. Många av dem är enligt Sveriges Åkeriföretag tvåaxlade dragbilar, vilket i kombination med dåligt väglag kan göra att lastbilen viker sig. Här kan också pressade scheman spela en roll, då de kan göra att chaufförer väljer att köra vidare när väglaget är dåligt i stället för att vänta in plogbilen. Det hoppas Ulric Långberg kommer att bli bättre i och med Mobilitetspaketet med nya bestämmelser som införs gemensamt inom EU under 2022. I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid.

Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av ytterligare däckkrav för tunga fordon för att undvika stopp och olyckor. De ska också följa upp vilken effekt lagändringen 2019 har haft och vid behov föreslå ändringar. 

Ulric Långberg är dock tveksam till om ytterligare lagkrav kommer att ha någon större effekt. 

– Jag ser inte att det kommer att bli någon större skillnad så länge det inte finns ett systematiskt arbete kring att kontrollera däcken. Det är naivt att tro att bara för att det finns lagar så följer alla dem. Hur ska polisen kunna täcka upp tillsynen av yrkestrafiken med sina resurser? Norge har till exempel ännu högre krav än vi, som att man ska medföra snökedjor i lastbilen. Där har man också fler kontroller och en EU-gräns där lastbilarna stannar till på ett annat sätt. 

Fakta från Transportstyrelsen – det gäller för vinterdäck

Vinterdäck 1 december–31 mars

Från den 1 december-31 mars ska personbil klass I, personbil klass II, lätt lastbil, tung lastbil, tung buss och lätt buss samt släpvagnar som dras av sådana fordon, vid färd på väg vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning när vinterväglag råder. Kraven gäller även utlandsregistrerade fordon. 

Definitionen av vinterväglag

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Krav för fordon med en totalvikt över 3 500 kilo

Vinterdäck som används på bilar och på släpvagnar till bilar med en totalvikt över 3 500 kilo ska:

– vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga eller

– vara märkta med POR (Professional Off Road) eller

– vara dubbade

Vinterdäck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kilo eller på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kilo får i stället vara märkta med M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller "Mud and Snow". Dessa däck får även användas på framaxeln på bilar med en totalvikt över 3 500 kilo fram till och med den 30 november 2024. Dessutom får däck med dessa märkningar användas på drivaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kilo fram till och med den 30 november 2024 under förutsättning att däcken är särskilt framtagna för vinterkörning. 

Samtliga däck på bilar med en totalvikt över 3 500 kilo ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag. Släpfordon ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter.

Vissa undantag finns. Läs mer på transportstyrelsen.se

Annons:
Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår