Trafikverkets undersökning för sommaren 2020, genomförd i samverkan med Däckbranschens Informationsråd, visar att cirka 7 procent av Sveriges befolkning körde med någon typ av vinterdäck sommaren 2020.

Rätt däck för rätt årstid – en fråga för individen eller samhället?

Utbildning

Det går inte att tillverka ett däck som har bäst grepp vid alla sorters väglag, därför finns sommardäck respektive vinterdäck. Det står att läsa i Trafikverkets rapport Undersökning av andel vinterdäck på sommaren i Sverige 2020. Trots detta konstaterande finns det svenskar som struntar i att skifta sina däck – och i flera fall får det katastrofala följder.

Att köra med vinterdäck på sommaren är sannolikt ingen bra idé. Det kan inte bara utgöra en fara för föraren själv, utan också för medtrafikanterna. Vinterdäck har inte bara 15–20 procent sämre grepp på sommarväglag. De är också överrepresenterade i olycksstatistiken när det gäller dödsolyckor på sommaren.

Trafikverkets undersökning för sommaren 2020, genomförd i samverkan med Däckbranschens Informationsråd, visar att cirka 7 procent av Sveriges befolkning körde med någon typ av vinterdäck sommaren 2020. Av undersökningen framgår också att flest, hela 11,1 procent, körde med vinterdäck i region syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län), följt av region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) på 8,5 procent. De som var bäst på att skifta till sommardäck var region norr (Norrbottens och Västerbottens län) som bara hade 1 procent vinterdäck. 

De vinterdäck som kördes mest med på sommaren nationellt sett var nordiska vinterdäck (6,8 procent) och mellaneuropeiska vinterdäck (2,9 procent). Vad gäller dubbdäck, däck med utdragna dubbar och däck av oklar typ låg procentsatsen på 0,1 till 0,2 procent.

Till Trafikverkets undersökning gjordes också ett utdrag ur statistiken för djupstudier den senaste tioårsperioden. Där fann man att 845 personbilar varit inblandade i dödsolyckor under sommarperioden maj till och med september och att 17,2 procent av bilarna som var inblandade i dödsolyckorna var bilar med vinterdäck. 

Att vinterdäck på sommaren skulle vara något som alltid innebär en förhöjd olycksrisk är dock inget som Trafikverket vågar skriva under på. I rapporten skriver de att faktorer som kan påverka statistiken är fordons körsträcka och ålder samt förarens riskbenägenhet, alkoholanvändning och bältesanvändning. Avslutningsvis skriver de att ytterligare studier behöver genomföras för att kunna förklara överrepresentationen av vinterdäck på sommaren vid dödsolyckor. Något Mattias Hjort, som har varit med och skrivit Trafikverkets rapport och är forskningsledare inom däck- och väginteraktion på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, vidareutvecklar i ett samtal med Däcksnack.

– Som vi har skrivit i rapporten så kan överrepresentationen bero på andra faktorer än däcken. I de olyckor som registrerats har vinterdäcken till exempel ofta suttit på äldre bilar med sämre krockskydd, vilket kan ha bidragit till olyckorna har fått dödligt utfall, säger han.  

En fråga som många i branschen nog har funderat på, och som denna undersökning delvis kan underbygga, är varför det inte finns någon sommardäckslag i Sverige, som motsvarighet till vinterdäckslagen. Har du något svar på det?
– Jag förstår att vissa kan dra slutsatser utifrån den här rapporten om att en sådan lag vore lämplig, men i dagsläget har vi inte tillräckligt med fakta för att kunna fatta ett sådant beslut. Innan en sommardäckslag instiftas bör man ha klart för sig hur många vinterdäcksrelaterade olyckor som sker varje sommar och göra en prognos för hur många färre antal skadade i trafiken man skulle få. Så gick det till inför stiftandet av vinterdäckslagen. Det räcker inte med att konstatera att sommardäck har bättre grepp över lag, säger Mattias.  

Håller frågan om en sommardäckslag på att utredas i dagsläget?

– Nej, frågan är inget som undersöks just nu. Vi hoppas först kunna genomföra en mer detaljerad studie av hur valet av vinterdäck kontra sommardäck påverkar olycksrisken. Då undersökningen från 2020 visade att vinterdäcksanvändningen sommartid är relativt stor så finns det all anledning att gå vidare med detta. 

Vilka typer av däck skulle kunna begränsas av en sommardäckslag? 
– Så kallade året runt-däck skulle förstås komplicera frågan om vilka typer av däck som skulle vara godkända att använda på sommaren. Visar det sig att det finns anledning att diskutera en sommardäckslag får vi se i vilken kategori den typen av däck skulle räknas in. Sedan är det så att olycksstatistiken för året runt-däck inte inkluderas i undersökningar i dagsläget, vilket förstås försvårar den frågan ytterligare. 

Pontus Grönvall på Däckbranschens informationsråd har även han varit med vid framtagandet av Trafikverkets rapport. I ett samtal med Däcksnack ger han sin syn på frågan

– Även om det inte är aktuellt att införa en sommardäckslag nu bör man som bilist själv ha koll på sina däck. Har man inte hunnit byta sina dubbfria vinterdäck till sommardäck när den varma årstiden kommer ska man veta att greppet är sämre än med sommardäck, både på våt och torr vägbana, och anpassa sin körning efter det. Och om sommardäcken börjar bli slitna ska man ta det extra försiktigt när det är vått på vägen

Annons:
Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår