Vibrationsskadorna resulterar i kärl- och nervskador i händer och armar. Ofta är skadorna permanenta.

Så undviker du att få vita fingrar av vibrationer

Arbetsmiljö

Hälften av alla arbetssjukdomar orsakas av vibrerande verktyg. Vibrationsskadorna resulterar i kärl- och nervskador i händer och armar. Många drabbade berättar om svårigheter att skilja mellan kallt och varmt och om händer som helt domnar bort. Ofta är skadorna permanenta.

TEXT LARS-GÖRAN HEDIN

Vibrationer är ett av våra svåraste arbetsmiljöproblem. De kan skada vår kropp, antingen med övergående eller bestående effekt. De övergående effekterna försvinner direkt eller en tid efter att du slutat använda maskinen, men de bestående effekterna finns kvar och kan leda till allvarliga hälsoproblem.

— Det här är lömska besvär som kommer krypande på ungefär samma sätt som sena effekter av ström­genomgång, säger forskaren Lage Burström, forskare vid Umeå Universitet. Han har sammanställt en mängd forskningsstudier om vibrationsskador från olika länder.

Eftersom olika individer är olika känsliga för vibrationer är det svårt att veta vem som är i farozonen och vem som slipper lindrigare undan effekterna av vibrerande verktyg. Klart är i alla fall att personer som tidigare drabbats av bestående vibrationsskador inte bör utsättas mer för fenomenet. Och att personer med kända kärl- eller nervsjukdomar har anledning att iaktta extra stor försiktighet. 

Kärlskador - vita fingrar

Det finns faktorer som ökar riskerna för vibrationsskador. Nikotinintag är en sådan faktor. Så det är ingen bra idé att röka eller snusa om du har ett arbete där du måste använda vibrerande verktyg. Det är den försämrade blodcirkulation som nikotinet ger som ligger bakom den ökade skaderisken.

Försämrad cirkulation får man också när händerna är kalla. Så det är viktigt att ha torra och varma händer när du arbetar med handhållna vibrerande maskiner.

Vibrationer kan leda till vita fingrar. Det är en kärlskada i handen som medför att fingrarna bleknar tillfälligt samtidigt som känsel och funktion blir sämre. Det är strypt blodtillförsel som ger blekheten och de områden som påverkas kommer att bli större om inte exponeringen för vibrationer upphör.

– Du kan bli fumlig och risken för skador ökar. Ett annat problem kan vara om man skär sig. Såret blöder inte när fingrarna är vita, men när man kommer in i värmen rinner det till, säger Lage Burström.

En person som redan drabbats av vita fingrar kan få det igen, utan att vibrationer har något med det hela att göra. Symtomen kan nämligen komma tillbaka vid kyla, fukt, stress, rökning, andra sjukdomar och intag av mediciner.

Så långt kärlskadorna. När det gäller skador i nerverna är det vanligt att den drabbade har svårt att känna kyla och värme. I värsta fall kan man bränna sig utan att märka det. Mer vanligt är att det blir svårt med finmotoriken – att hantera små saker – och att saker kan glida en ur händerna utan att man märker det. Det kan till och med bli svårt att greppa om en skruvmejsel lagom hårt – utan att tappa den.

– Besvären kommer smygande. I det första skedet är symptomet ofta att man vaknar på nätterna och känner att det pirrar och sticker i händerna. Först i nästa steg blir det svårt att hantera saker, säger Lage Burström.

Domningar och stickningar i fingrarna kan också bero på att vibrationer orsakat ett så kallat karpaltunnelsyndrom. Då har tryck uppstått mot en nerv i handens så kallade karpaltunnel och följden kan bli fumlighet och svaghet i handen. 

Här svänger det

Vad är då vibrationer egentligen? Jo, de är en mekanisk svängningsrörelse hos fasta föremål. Styrkan av den rörelsen anges i acceleration, m/s2 (meter per sekund i kvadrat). Det är det mått som bäst visat sig beskriva hur vibrationer påverkar en människa.

Vibrationer som vi utsätts för dämpas och förstärks i olika delar av kroppen. Risken för skada beror på hur kraftiga vibrationerna är, hur länge vi utsätts för dem, vilken frekvens de har och vilken del av kroppen som utsätts för dem. Därför brukar vibrationerna delas upp i två huvudtyper – helkroppsvibration och hand- och armvibration. Det är den senare som är mest aktuell inom däckbranschen. Och den stora boven är förstås de tryckluftsdrivna mutterdragarna. 

Värden att hålla koll på

Det finns en formel för att beräkna hur stor dos av vibrationer en person utsätts för. Formeln, som används av Arbetsmiljöverket, tar hänsyn till hur länge vibrationerna pågår och hur mycket verktyget skakar. Det finns två värden som Arbetsmiljöverket förknippar med krav på arbetsgivaren. Om insatsvärdet, som ligger på 2,5 m/s2, uppnås måste åtgärder sättas in. Det kan handla om medicinska kontroller eller ändrade arbetsuppgifter för den utsatta personen.

Gränsvärdet ligger på 5,0 m/s2. Det får inte överskridas under en arbetsdag. Och det kan gå fort att nå upp till det värdet.

– Då gäller det att dela på jobbet med arbetsrotation för att minska exponeringstiden, säger Lage Burström. Och att börja se sig om efter verktyg som vibrerar mindre. 

Verktygsvalet avgör

En segdragande mutterdragare kan användas i drygt fyra timmar innan insatsvärdet nås. Gränsvärdet uppnås först efter fyra gånger så lång tid. Med slående mutterdragare går det avsevärt snabbare att nå insatsvärdet. Det tar bara 50 minuter. Gränsvärdet nås efter tre timmar och tjugo minuter. De exakta värdena beror på valet av maskin.

Projektet ”Noll vibrationsskador” drivs av olika samhällsaktörer i Sverige som vill ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Det är Swerea, ett av de svenska forskningsinstitut som ingår i RISE, som driver projektet. Syftet är att utveckla ny teknik och bättre ta vara på den kunskap som finns om vibrationsskador.

I projektet har prototyper tagits fram bland annat för mutterdragare genom att existerande verktyg byggts om för att sänka vibrationsnivåerna. För mutterdragare används bland annat något som kallas ATVA (Auto Tuning Vibration Absorber), en konstruktion där vibrationer minskas med hjälp av motkrafter. 

Bara en tiondel kvar

När prototyperna nu provas i fält har det visat sig att de slående högfrekventa vibrationerna kunnat minskas med 80 procent.

– Tekniken att ta bort vibrationer finns och vill man bara så går det, bara man vet hur man ska göra. Det finns heller ingenting som säger att maskiner som har mindre vibrationer blir mindre effektiva och tunga och klumpiga. Tvärtom är det så att om vi får ner vibrationerna så kan vi öka effektiviteten och minska vikten på maskinerna, förklarar Hans Lindell, forskningsledare på Swerea och ansvarig för projektet ”Noll vibrationer”.

Hans Lindell förklarar att syftet med de prototyper som projektet tagit fram är både att tjäna som förebild för maskintillverkarna när de ska göra nya maskiner och tjäna som underlag för kravställning när maskinanvändarna ska köpa in nya maskiner. 

Fakta. Tips mot vibrationsskador
• Kolla vibrationsvärdena när du köper verktyg. Jämför och välj de skakfriaste.

• Håll hårt i verktyget, låt det göra jobbet.

• Dela på skakiga jobb – inför arbetsrotation.

• Se till att dina händer är varma och torra.

• Undvik rökning och snusning.

Fakta. Så har du koll på vibrationerna.
Den som vill kolla sina befintliga eller tilltänkta mutterdragare kan hitta en enkel kalkylator för vibrationspoäng på den här länken: http://fhvmetodik.se/rakna-ut-vibrationspoang. Accellerationsvärdena brukar anges i verktygstillverkarnas produktspecifikationer. De ligger ofta någonstans runt 7 m/s2 men det finns tillverkare som lyckats få ner vibrationerna mycket mer än så. Så det är bara att komma ihåg att ta reda på vilken vibrationsnivån är när du väljer verktyg.

Annons:
Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår