Det finns ett andra liv för uttjänta däck och om vi ska öka hållbarheten i däckbranschen är det viktigt att vi utforskar dessa användningsområden fullt ut, understryker Däckbranschen Sverige i sin nya Vitbok om hållbarhet.

Gummigranulat på konstgräsplaner är inte alls den miljöbov som de pekats ut som, visar nya undersökningar.

Uttjänta däck gör nytta på många håll

Teknik

Material från återvunna däck har många användningsområden. De ger oss renare vatten, hjälper oss hålla oss i form, ger tryggare lek och torrare husgrunder.

Däck har ett liv efter att de suttit på fordon. Faktum är att det finns många områden där de gör stor nytta. Och i strävan efter ökad hållbarhet är det viktigt att dessa användningsområden fullt ut. I sin nya Vitbok om hållbarhet pekar Däckbranschen Sverige på flera viktiga användningsområden. 

Här är några exempel på hur gamla däck kan få ett nytt liv. 

Bättre konstgräsplaner

 Gummigranulat har länge använts som dämpande material på konstgräsplaner. Även andra material, som kork används, men gummmi är det som visat sig fungera bäst. Det senaste åren har gummigranulaten pekats ut som en miljöbov. Men färska undersökningar visar att dessa farhågor är betydligt överdrivna. Den så kallade Kalmarstudien, som presenterades i höstas, visar att man med enkla åtgärder såsom staket runt planen, bestämda ytor för avborstning av spelare och fordon samt granulatfällor kan reducera  mikroplastspridningen till 100 gram per plan och år. Av dessa består cirka 10 gram av gummigranulat.

Miljövänlig vattenrening

I mer än 20 år har däckgummi använts för avloppsrening i flera länder och i Sverige ökar nu också intresset. Ett svenskt företag, Ennuwa, forskar på system där avloppsvatten renas på en bädd av däckklipp. Studier visar att det går att binda fosfor på det här viset. Det görs också försök med processer som kan få klippen att släppa ifrån sig den bundna fosforen så att den kan samlas upp och användas som gödselmedel igen.

Skonsammare lek och cykling

Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, har sedan flera år gjort tester med gummigranulat som ingrediens i vägbeläggningar på cykelbanor. Sådana vägbeläggningar har sedan tidigare använts på lekplatser eftersom det ger en mjukare yta för den som skulle råka ramla eller köra omkull.

Dränering och jordförbättring

Däckgranulat används som jordförbättringsmedel. Det ökar porösiteten och ger luft och vatten möjlighet att nå växternas rötter i packad jord. Metoder för att kombinera med anpassade mycel och bakterier för att skapa nya, säkra växtbäddar är också under utvärdering. Redan nu används, av samma anledning, också däckgranulat vi dränering av husgrunder och annat.

Optimerad betong

Återvunnet däckmaterial kan användas i betongtillverkning. Det gör det möjligt att gjuta i mindre dimensioner med bibehållen hållfasthet, vilket minskar utsläppen av koldioxid och behovet av vatten.

Svårt göra nya däck av gamla

En naturlig användning av återvunnet däckmaterial vore förstås att göra nya däck av det. Men där ställer vulkaniseringsprocessen till en hel del problem. Den ger gummiblandningen kemiska egenskaper som är svåra att bryta upp. Dessutom är blandningen av gummi och andra komponenter olika, eftersom varje tillverkare har sitt eget recept som ibland är olika för olika däck i deras sortiment. Det skulle krävas en avancerad sortering och logistik för att lösa det problemet.

Annons:
Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår